Skip to the content

Det personlige lederskab i bestyrelsesarbejdet

Vores managing director Maj Britt Borchert deler her sine overvejelser omkring værdien af at tage læring og af at få et skub udefra ind i mellem.

Det personlige lederskab. Det er et begreb, som de senere år har fyldt mere og mere i min dagligdag som managing director i SB Butiksservice®.

Vi hjælper vores kunder med blandt andet merchandising i varehuse på DIY-markedet, med ombygninger og med forskellige salgskampagner.

I det daglige arbejder vi hele tiden på at blive bedre og tage læring af de situationer, vi kommer ud for. Den læring deler vi med hinanden internt, og vi deler den med vores kunder.

Formulering af langsigtede mål

Selv er jeg også optaget af at lære - og at bringe det, jeg lærer videre til andre. Derfor har jeg blandt andet taget uddannelsen til udviklingskonsulent og mastercoach fra Bladbjerg Kibsgaard i Aarhus og er i øjeblikket ved at bygge oven på med en uddannelse med fokus på stress.

Uddannelsen til udviklingskonsulent og mastercoach var med til at hjælpe mig med at sætte ord på mine egne værdier og til at lære mig at stille de rigtige spørgsmål.

For eksempel kom det til at stå lysende klart, hvor vigtigt det er for mig, at vi tager os godt af de kunder, vi har, frem for at vi løber efter alle mulige nye kunder hele tiden. Uddannelsen har også hjulpet mig med at formulere mere langsigtede mål i form af for eksempel en 10 års plan.

Nye indsigter flytter forretningen

Vi - min mand Norbert Borchert og jeg - driver selv en ejerledet virksomhed, så jeg kender udmærket de udfordringer, der kan være. Og jeg ved, hvor vigtigt det kan være at blive sparket lidt til og rykket lidt ved af andre udefra.

Derfor har jeg senest suppleret med en akademiuddannelse i bestyrelsesansvar.

Dels overvejer vi nemlig selv at etablere en bestyrelse, dels vil jeg meget gerne bidrage i andres bestyrelser. Den ekspertise, jeg har opbygget, vil jeg gerne dele med andre.

Gennem mit arbejde bliver jeg jævnligt inviteret ind i andre virksomheder, fordi vi hos SB Butiksservice® har en faglig ekspertise inden for merchanding og salg.

Mit arbejde som virksomhedsejer og leder og mine uddannelser giver mig imidlertid også mulighed for at se tingene i helikopterperspektiv og ikke mindst at hjælpe andre til at se tingene fra andre vinkler. Det ved jeg af personlig erfaring kan bringe helt nye indsigter, der kan flytte både en selv og forretningen. Værdien af læring kan næsten ikke overvurderes.

Se Maj Britt Borchert udtale sig om ledelse i Erhverv+.

Se video med Maj Britt Borchert om bestyrelsesarbejde.

TILBAGE TIL OVERSIGT