Skip to the content

Grøn samarbejdspartner

Lad vores indstilling gavne jeres omstilling


 

Hos SB Butiksservice arbejder vi målrettet med grøn omstilling - og FN’s verdensmål nr. 8 og nr. 17. Vi prioriterer at være en del af den grønne omstilling, og deltager derfor både i netværk og arbejder på tværs i organisationen for at opnå grønnere løsninger. Vi ser med stolthed på de ting, hvor vi kan gøre en forskel. Både på job og privat. Det er indstilling, der skaber omstilling. 

Mål nr. 8:

  • Hovedmål, Anstændige jobs og økonomisk vækst: Hovedmålet er at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud - og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. 
  • Delmål nr. 8.3: Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af små og mellemstore virksomheder.  

I praksis betyder det, at vi har en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellige kollegaer - ligesom vi er klar over, at vi alle har forskellige kompetencer, der skal sættes i spil. Vi vægter vores sociale ansvar højt, således tager vi vare på faglig udvikling - og vi er med til at sikre et højt uddannelsesniveau - blandt andet ved at have praktikanter fra lokale uddannelsesinstitutioner.

Som et bevis på vores målrettede arbejde har vi, med både ydmyghed og stolthed, modtaget CSR People 2022 prisen af Jobtaskforcen i Horsens kommune.  

Mål nr. 17: 

  • Hovedmål, Partnerskab for handling: Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt engagement og og samarbejde.
  • Delmål nr. 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Som ikke-producerende virksomhed kan vi ikke løse udfordringerne alene. Vores netværk spænder bredt, hvorfor vi ser partnerskabsløsninger som en vej, hvor vi kan bidrage hos vores kunder og i de varehuse vi dagligt er repræsenteret i. Vi stiller os nysgerrigt over for nye metoder og fremgangsmåder, og vægter at være initiativtagere på de områder hvor vi kan se, at der kan skabes forandring og omstilling. 

Sideløbende med fokus på det eksterne partnerskab arbejder vi naturligvis også med interne tiltag så som strømbesparing, affaldssortering, minimering af forbrug, fokus på valg af miljøbevidste leverandører - og nedbringelse af Co2 udledning via samkørsel, samt optimering af rute-planlægning. 

For os, er det et værdiskabende partnerskab, som giver god mening.